Regler på skydebanen

Alle der skyder uden instruktør skal have jagttegn, og alle der ikke har jagttegn skal følges med en af banens flugtsskydningsinstruktører.

Der skal altid bæres godkendte høreværn under skydning.

Der må kun skydes med kalibre :12, 16, 20.

Der må kun anvendes stålhagl.

Der må ikke skydes med større haglstørrelse end nr. 7.

Overholdes disse regler ikke vil vedkommende blive stoppet og sendt væk banen.

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/