Tommerup Jagtforening Holder generalforsamling

 D7 februar 2023 kl19:00 ved Skalbjerg borgerhus

 Adressen:  Havelundvej 2 5492 Vissenbjerg

Dagens program er som følge.

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag. 1. Vedtægtsændring 

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

 

På daværende tidspunkt har vi kun fået vedtægtsændring ind. Hvis nogen har et indkommen forslag skal dette være fremsendt til Tommerup jagtforenings bestyrelse 3 uger inden afholdes af generalforsamling på mail: tommerupjf@gmail.com

De nye ændringer vil blive offentliggjort 2 uger før genealforsamling på Danmarks jægerforbund aktivitets kalender. Vi håber at se så mange af vores medlemmer. Mvh tommerupjagtforening.    

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/