Generalforsamling i Tommerup Jagtforening

 

Den 24. januar 2018, kl. 19.00. afholdes generalforsamling for Tommerup Jagtforening på Brylle skole

 

Brylle skole

Tobovej 43, 5690 Tommerup

 

Foreningen er vært med en bid brød og en tår at drikke.


Dagsorden til:

Tommerup Jagtforening Ordinær generalforsamling
 

Onsdag d. 24/1  2018 kl. 19.00

 

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

 4. Indkomne forslag

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  På valg er:
   
  Sune Jensen 
   
  Lasse Wehner               
   
  Jakob von Essen

            Rasmus Agerbeck              

       

      6.    Valg af suppleanter

       7.   Valg af revisor og revisor suppleant

      8.    Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen

 

Valg af årets              Største bukkeopsats

 

Valg af årets              Flotteste bukkeopsats

 

Valg af årets              Grimmeste bukkeopsats

 

Alle tre skal stille op til foto efter kåringen!

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/